Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 129 abonnenter.

Omsorgspenger

Foreldre som jobber og som har omsorg for barn under 12 år, har rett til omsorgspenger når de er borte fra jobb i forbindelse med sykt barn eller barnepassers sykdom. Som hovedregel har mor og far har 10 dager hver dersom de har ett barn, og 15 dager hver dersom de har flere barn.

Hvis barnet har en blødersykdom, kan man søke om å få utvidet antall omsorgsdager. Man får da også utvidet retten til omsorgsdager inntil barnet er 18 år. Kravet om utvidet antall omsorgsdager må forhåndsgodkjennes av NAV.

For å lese mer om omsorgsdager og hvordan du sender en søknad om forhåndsgodkjenning, se her.