E-læringskurs om blødersykdom til skolestart

Hender som skriver på laptop.

E-læringskurset gir en kort innføring i symptomer ved alvorlig og moderat hemofili A og hemofili B, og kunnskap om forebyggende behandling og hvordan man behandler skade.

Har du barn med blødersykdom som skal begynne på skolen etter sommeren? Er du usikker på hvordan du skal informere lærere og andre om diagnosen?

Senter for sjeldne diagnoser har utviklet et e-læringskurs spesielt for skolepersonell og SFO-ansatte som kommer i kontakt med barn med blødersykdom. Kurset gir en kort innføring i symptomer ved alvorlig og moderat hemofili A og hemofili B, og kunnskap om forebyggende behandling og hvordan man behandler skade. l dette kurset vil man også få råd om hvordan lærer og andre omsorgspersoner kan legge til rette for en elev med hemofili i skolehverdagen. Kurset er også egnet for skolepersonell som arbeider med andre klassetrinn, og andre fagfolk.

Tar maks én time å gjennomføre

Det tar fra 30 til 60 minutter å gjennomføre kurset, og det kan gjøres hvor som helst og når som helst, bare man har en PC eller Mac og nettforbindelse. E-læringskurset kan også være en fin inngangsport til blødersykdom for omsorgspersoner som ikke har kjennskap til sykdommen fra før.