Husk å melde inn alle i familien

Illustrasjon av familie – to voksne og to barn

Har du husket å registrere alle familiemedlemmene?

Har du familiemedlemskap i foreningen? Da er det ekstra viktig at du husker å registrere alle i familien, inkludert de små. Foreningen får nemlig offentlig støtte for hvert enkelt medlem i foreningen, også de øvrige familiemedlemmene. Dette er viktige inntekter for foreningen som vi kan bruke på medlemsarrangementer og andre tiltak. Husk at barna må registrere eget medlemsskap den dagen de fyller 18 år.

Ønsker du å oppdatere ditt medlemsskap med flere familiemedlemmer? Send navn og fødselsår på de personene du ønsker å legge til medlemsskapet på epost til fbin@fbin.no.

Vi vil ha flere medlemmer

Vi oppfordrer også våre medlemmer til å verve besteforeldre, onkler, tanter og andre som har en relasjon til blødersykdom. Et medlemsskap bidrar til å støtte foreningens arbeid, og man må ikke selv være bløder for å være medlem.

Vet du om noen som bør melde seg inn i foreningen? Be dem gå til www.fbin.no/bli-medlem.