Et ekstraordinært år

Desember er en måned for tradisjoner og fellesskap, pepperkaker og familietreff. Noen tradisjoner er vel verdt å ta vare på. Andre ting i livet kan det være like greit å ikke gjøre tradisjon av, som for eksempel rekken av ekstraordinære landsmøter vi har holdt dette siste året. Siden forrige ordinære landsmøte har vi hatt hele tre ekstraordinære landsmøter. Det har det vært gode grunner til. Mye av den økonomiske støtten foreningen får, kommer fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). For å møte kravene derfra har vi vært nødt til å endre vedtektene våre innen utgangen av 2019. Denne prosessen har vi delt opp i tre faser med tre tilhørende ekstraordinære landsmøter. Nå er vi i mål, og vi lover at vi ikke skal lage tradisjon av å gjøre endringer mellom de ordinære landsmøtene.

Vi vil ha flere medlemmer! Det gjør oss sterkere i arbeidet for bløderne iblant oss.

Noe vi skal fortsette med, er de faste arrangementene for medlemmene. Det er det viktigste vi som forening gjør, men også det mest kostbare. I året som har gått, har vi jobbet med å finne nye inntektskilder til foreningen. Som mange sikkert har sett, har nettsidene våre fått et velfortjent nytt utseende. Der har vi invitert legemiddelselskapene til å vise fram logoene sine, og vi har også åpnet for annonser. Det har blitt en kjærkommen ny inntektskilde for oss, som vi håper å kunne videreføre.

Og siden det snart er jul, drister vi oss til et lite juleønske: Vi vil ha flere medlemmer! Det gjør oss sterkere i arbeidet for bløderne iblant oss. Og her kan dere bidra: Onkler, tanter og besteforeldre, alle er velkomne i foreninga.

Med ønske om en god jul til dere alle,

Katrine Ree Holmøy
Styreleder