Foreningen

Foreningen for blødere i Norge er en frivillig pasientorganisasjon som snakker blødernes sak. Vi arbeider for at blødere skal kunne leve et mest mulig normalt liv.