Våre arrangementer

Foreningen arrangerer kurs, seminarer og reiser for blødere og deres nærmeste. Se faste arrangementer nedenfor.

Rehabiliteringsreise Tenerife

FOR: Blødere (moderat eller alvorlig grad) over 45 år, med eller uten ektefelle/samboer.

Rehabiliteringstur til Tenerife arrangeres hvert år i månedsskiftet februar-mars. Oppholdet strekker seg over 2 uker. Formålet er å trene og rehabilitere ledd og muskler i varme omgivelser. 

Unge voksne-helg

FOR: Unge-voksne blødere mellom 18 og 35 år. 

Kurshelg med faglig og sosialt innhold.  Formålet er å samle unge-voksne blødere for utveksling av erfaringer og tanker rundt det å ha blødersykdom.

Damenes helg

FOR: For kvinnelige blødere og bærere. Deltagere under 18 år må være i følge med voksne.

Kurshelg med faglig og sosialt innhold. Formålet er først og fremst at kvinner skal få utveksle erfaringer og tanker rundt det å være kvinne med – eller bærer av – blødersykdom. 

Sommerleir

Foreningens faste sommerleir på Skallerup Klit i Danmark er en ferie for familier med bløderbarn satt i trygge rammer. Møt andre blødere, familier og pårørende i samme situasjon og nyt en bekymringsløs Danmarksferie.

Kurshelg og landsmøte

FOR: Alle medlemmer i foreningen

På kursene deltar ofte framtredende fagfolk med orienteringer om siste utvikling innenfor bløderbehandlingen. Det er også rom for diskusjoner av foreningspolitisk karakter. Det formelle landsmøtet, som er foreningens øverste organ, avholdes samme helg. Her velges bl. a. styremedlemmer og leder.

Føl deg bra-helg

FOR: Voksne blødere over 40 år.

Det er en kurshelg for voksne blødere over 40 år med ektefelle/samboer. Formålet er å samle voksne blødere for å fokusere på god livskvalitet og de utfordringene som eldre blødere møter i dagens samfunn.

Klikk her for å gå til aktuelle arrangementer