Blødersykdommer

Blødersykdom er et samlenavn for sykdommer der blodet har vanskeligheter med å levre seg. De vanligste formene er hemofili og von Willebrands sykdom.