Vårt arbeid

Foreningen har de siste årene arbeidet ut fra syv prioriterte oppgaver:

  1. Arbeide for blødernes sak hos myndigheter, sykehus og andre institusjoner. Dette er et tidkrevende og langsiktig arbeid. Det medfører at foreningen må holde seg à jour med behandlingssituasjonen i Norge, og samtidig være oppdatert på hva som foregår i andre land, for å se til at nye og bedre behandlingstilbud også blir tilbudt i Norge.
  2. Spre informasjon om medisinske fremskritt og foreningens aktiviteter til medlemmene. Dette gjøres gjennom fire årlige utgivelser av Blødernytt.
  3. Arrangere årlige sommerleirer. Gi bløderfamilier muligheter til å feriere i et godt sosialt fellesskap og samtidig ha trygghet for medisinsk behandling.
  4. Styrke blødernes og andre funksjonshemmedes kår gjennom deltakelse i FFO og andre samarbeidsorganer.
  5. Forestå foreningens daglige drift på en ordentlig måte. Sikre foreningen gjennom å ha en god, oversiktlig og ryddig økonomi.
  6. Arrangere weekend-kurs annet hvert år til subsidierte priser for medlemmene.
  7. Arrangere årlige rehabiliteringsreiser for blødere over 40 år.

Les mer om foreningen