Medisinsk fagråd

Fagråd for Foreningen for blødere i Norge ble opprettet av FBIN i 1992. Fagrådet skal arbeide for en best mulig medisinsk og sosialmedisinsk behandling av blødere og skal være et rådgivende organ for bløderforeningen i medisinske spørsmål.

Fagrådet finansieres utelukkende av FBIN. Landsmøte velger leder av fagrådet. Dessuten skal foreningens leder delta i Fagrådet. Det er opp til disse to å innkalle til minst to møter i året med behandlingsmiljøet. Hvem som innkalles vil kunne variere fra gang til gang avhengig av hva man skal diskutere. Dessuten har foreningens styre fullmakt til å oppnevne inntil minst fire faste medlemmer av fagrådet.