Snakk med en likeperson

Målet for FBINs likepersoner er å gi hjelp og støtte til blødere og deres pårørende. Hjelpen gis gjennom kontakt eller samtale. En bruker kan spørre en likeperson om alt, og selv om likepersonen ikke kan svare på medisinske spørsmål vet man som regel hvor brukeren kan henvende seg. Likepersonen skal gi hjelp til selvhjelp og er mennesker som er i/har vært i samme situasjon som det brukeren nå er.

FBINs likepersoner er knyttet opp mot diagnosegrupper/aldersgrupper.

Likeperson for barn med blødersykdom
Tone Hørgård
Mobil: 97 01 30 49
Epost: tone.horgard@skatteetaten.no

Likeperson for kvinner med blødersykdom
Marie Lahn Rømcke
Mobil: 41 56 18 94
Epost: marie.roemcke@gmail.com

Likeperson for «sjeldne» blødersykdommer:
Kjersti Viken
Mobil: 95 26 52 47

Likemann for voksne med blødersykdom
Rune Jørgensen
Mobil: 90 64 79 64
Epost: rune.jorgensen53@gmail.com

Dette er et lavterskeltilbud, brukere skal ikke være redd for å ta kontakt og kan ta kontakt med den av likepersonene de helst vil snakke med.