Snakk med en likeperson

Målet for FBINs likepersoner er å gi hjelp og støtte til blødere og deres pårørende. Hjelpen gis gjennom kontakt eller samtale. En bruker kan spørre en likeperson om alt, og selv om likepersonen ikke kan svare på medisinske spørsmål vet man som regel hvor brukeren kan henvende seg. Likepersonen skal gi hjelp til selvhjelp og er mennesker som er i/har vært i samme situasjon som det brukeren nå er.

FBINs likepersoner er knyttet opp mot diagnosegrupper/aldersgrupper.

Likeperson for barn med blødersykdom
Ståle Hevrøy
Mobil: 95 75 89 98
Epost: stale@bly.as

Likeperson for kvinner med blødersykdom
Beathe Herfjord
Mobil: 958 49 926
Epost: beathe.m.herfjord@hotmail.com

Likeperson for «sjeldne» blødersykdommer:
Jan Egil Røe
Mobil: 957 29 270
Epost: bomskudd@gmail.com

Likeperson for voksne med blødersykdom
Rune Jørgensen
Mobil: 90 64 79 64
Epost: rune.jorgensen53@gmail.com

Dette er et lavterskeltilbud, brukere skal ikke være redd for å ta kontakt og kan ta kontakt med den av likepersonene de helst vil snakke med.