Hemofiliokus – informasjonsfilm om hemofili til barn