Hele Norge har nå kjernejournal

1. mars har alle fått en kjernejournal. Det kan redde liv at helsepersonell får rask tilgang til viktige opplysninger om deg.

Kjernejournal gir rask tilgang på utvalgte og viktige helseopplysninger om deg som pasient.

– Det kan være opplysninger som hvilke legemidler pasienten bruker, hvem som er pårørende og hvilken fastlege pasienten har. Dette er opplysninger som helsepersonell ofte bruker mye tid på å hente inn, sier Mildrid Ræstad, fungerende avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse.

Lite deling av informasjon er bakgrunnen for løsningen.

I dag deles ikke alltid helseopplysninger mellom ulike behandlingssteder i helsetjenesten. Det som står om deg i fastlegens journalsystem er ofte ikke tilgjengelig for sykehus, akuttmottak eller andre behandlingssteder.

– Når det haster å få tak i opplysninger kan kjernejournal være til stor hjelp. Den kan gi pasientene bedre behandling og i ytterste konsekvens redde liv, sier hun.

Nyttig når pasienten er ukjent

Helsepersonell gir tilbakemeldinger på at løsningen er nyttig og gir god informasjon.

– Si en person som har hytte på Nøtterøy faller om på gata i Tønsberg og blir kjørt til legevakta. Dette er da en helt ukjent pasient for helsepersonellet. De vil kunne finne nyttig og viktig informasjon i pasientens kjernejournal, slik som blant annet oversikt over legemidler og pasientens kontaktpersoner, forteller Ræstad.

Hva kan innbyggerne gjøre?

Alle innbyggere bør logge seg på helsenorge.no for å sjekke sin kjernejournal og evt. legge inn egne opplysninger. I tillegg bør man snakke med legen sin for å sørge for at kritisk informasjon, som bare kan legges inn av leger, blir lagt inn.

– Snakk gjerne med legen om kjernejournal, særlig hvis du har en alvorlig allergi eller sykdom, slik at legen kan hjelpe deg med å få lagt dette inn i din kjernejournal.

Alle innbyggere får automatisk en kjernejournal med mindre de aktivt reserverer seg.

– De som ønsker å reservere seg mot dette har full anledning til det ved å logge seg på helsenorge.no eller kontakte 800HELSE, opplyser Ræstad.

Hvem har tatt den i bruk?

Både leger og sykepleiere på sykehus, legekontor, legevakt og AMK som skal behandle deg, kan bruke kjernejournal.

Helse Vest, Helse Nord, Helse Midt-Norge og store deler av Helse Sør-Øst er i gang, og nå gjenstår kun helsepersonell i Telemark, Vestfold og Østfold.

e-helse