Stønad ved barns sykdom (kapittel 9 i Lov om folketrygd)

Omsorgspermisjon:

En ordning for alle foreldre som innebærer rett til å være hjemme med sykt barn uten trekk i lønn i et visst antall dager. Foreldre til barn med kronisk sykdom/funksjonshemning, der risiko for økt fravær er tilstede, kan søke om ”utvidet antall omsorgs-dager”. Ordningen innebærer både flere dager per år og utvidet antall år med omsorgspenger. Det er NAV-kontoret, og ikke arbeidsgiver, som belastes for de utvidede antall omsorgsdagene.

Pleiepenger:

Pleiepenger gjelder for barn som er/har vært til behandling på sykehus og fortsatt trenger kontinuerlig tilsyn/stell. Det kan ytes pleiepenger til en av foreldrene/annen omsorgsperson fra 8. dag så lenge barnet trenger det. Ved svært alvorlig/livstruende sykdom kan pleiepenger ytes begge foreldre fra første dag.

Kurs- og opplæringspenger:

Informasjon om diagnose, opplæring i behandling, kurs i regi av godkjent helseinstitusjon gir rett til opplæringspenger for foreldrene. Det er ingen begrensning så lenge det vurderes nødvendig for behandling og rehabilitering av barnet. Eget skjema som fylles ut av barnets fastlege, skal bekrefte nødvendigheten av deltagelse på kurs/opplæring.