Pasientreiser

Dersom du skal ut å reise i forbindelse med behandling av blødersykdom, har du rett på å få reisen dekket gjennom Pasientreiser. Du får også dekket reise dersom du skal på kurs i regi av Senter for sjeldne diagnoser. Barn har rett til å ha med seg en ledsager. Voksne blødere kan også ha rett på å ha med seg ledsager, dersom det er medisinske årsaker til at det er nødvendig.

Hovedregel er at Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med rutegående transport. Skal du reise med fly er det som regel enklest å ringe til ditt lokale Pasientreiser-kontor. Du må da som regel oversende en innkalling til behandling før de bestiller reisen for deg.

Reiseutgifter til buss, tog, taxi osv. må du som regel legge ut for selv, og sende en reiseregning i etterkant. Det er derfor viktig at du tar vare på alt av kvitteringer og bilag. Du må også få med deg en bekreftelse fra legen om at du har vært til behandling.