Medisinutgifter på blå resept

Blå resept sørger for at du som pasient får dekket deler av medisinutgiftene dine av staten dersom du har alvorlig og langvarig sykdom. Slik får du tilgang på medisiner uavhengig av din økonomiske situasjon.

Norske blødere har i dag god tilgang til faktorkonsentrat både til forebyggende behandling og behandling ved behov. Men unge og gamle blødere kan også ha behov for andre preparater og forskjellig utstyr for at behandlingen skal gå så bra som mulig.

Man kan søke om å få blant annet følgende på blå resept:

  • Emla-krem
  • Cyklokapron
  • Octostim (nesespray)
  • Spongostan
  • Utstyr til veneport (saltvann, heparin, sprøyter, kanyler, sterile hansker, gripper-nål)
  • Utstyr til transfusjon (butterfly, sprøyter, kanyler)

Dersom du har flere spørsmål om blå resept, ta kontakt med Senter for sjeldne diagnoser eller fastlegen din.