Stønad til tannbehandling

Tannlege og pasient på tannlegekontor

Blødergruppen kommer inn under betegnelsen ”Sjeldne medisinske tilstander”. Dette betyr at voksne med enkelte blødersykdommer får dekket utgifter til nødvendig forebygging og behandling. 

Listen over sjeldne medisinske tilstander er delt i en A- og en B-liste.

Hvis du har en diagnose som står på A-listen har du krav på stønad til nødvendig tannbehandling, inkludert forebyggende behandling. Tannlegen/tannpleieren skal ikke vurdere om det er sammenheng mellom den aktuelle diagnosen og behovet for tannbehandling. Dette gjelder likevel ikke kjeveortopedisk behandling, der det er selve bittfeilen som avgjør hvilken støtte du har krav på.

Har du en diagnose som er oppført på B-listen, må du få tannlegen til å bekrefte at det er diagnosen (eller behandling man får som følge av den) som har ført til økt behov for tannbehandling. Først da kan du søke om støtte til behandlingen.

Disse bløderdiagnosene er A-listet, og gir rett til stønad:

  • Alvorlig faktor I-mangel
  • Alvorlig faktor V-mangel
  • Alvorlig faktor VII-mangel
  • Hemofili A og B

von Willebrands sykdom er B-listet og gir kun rett til stønad dersom det kan dokumenteres at det er diagnosen som har ført til økt behov for tannbehandling. Ta kontakt med Senter for sjeldne diagnoser dersom du har von Willebrands sykdom og er i tvil om du har krav på stønad.

Egenbetaling

Ettersom støtteordningene ikke dekker alle utgiftene, må du betale en egenbetaling selv. Diagnosen må dokumenteres overfor lokalt NAV-kontor av spesialist eller sykehusavdeling.

Spørsmål og mer informasjon

Har du spørsmål om egenbetalinger eller om din diagnose står på listen over de som får støtte? Ring Veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00.