Stønad ved egen sykdom (kapittel 8 i Lov om folketrygd)

Mulighetene for å være i delvis arbeid eller arbeidsrelatert virksomhet skal vurderes før graden av sykemelding bestemmes:

  • graderte sykepenger – kan man jobbe noe eller trenger man mer tid på samme oppgaver?
  • aktiv sykemelding – kan man jobbe mer fleksibelt eller med andre oppgaver?
  • reisetilskudd – man er ikke syk, men kan ha et forflytningsproblem, for eksempel i forbindelse med en blødning, og drosje gjør at en kan komme på jobb i denne perioden.

Arbeidstakere med en kronisk sykdom der risiko for hyppige eller lengre fravær er stor, kan søke NAV om ”unntak fra arbeidsgiveransvar”. Dette betyr at NAV vil gi arbeidsgiver refusjon for sykepenger fra første fraværsdag i stedet for fra 17. fraværsdag, som er det vanlige.