Annonseinfo Blødernytt og fbin.no

Bilde av medlemsbladet Blødernytt

Annonsering i medlemsbladet Blødernytt

Blødernytt er medlemsblad for Foreningen for Blødere i Norge og kommer ut to ganger i året. Blødernytt inneholder spennende reportasjer og artikler om behandling og ny forskning.

Formater


Priser
Helside: Kr 17 000
Halvside: Kr 13 000
Kvartside: Kr 11 000
Bakside: Kr 19 000

Teknisk informasjon
Farger: CMYK
Oppløsning: Bør være 300 dpi for best mulig bildekvalitet.
Filformat: Trykkeklar PDF

* NB! Husk å legge til 3 mm på topp, bunn og begge sider på utfallende helsides annonser. Viktig informasjon i annonsen må ligge minimum 10 mm innenfor satsspeilet

Utgivelsesplan 2021
Nr 1:  Materiellfrist 1. juni (utgivelsesdato 15. juni)
Nr 2: Materiellfrist 1. desember (utgivelsesdato 13. desember)

Annonsebooking og annonsemateriell
Ta kontakt med stale@bly.as.


Annonsering på nettsiden fbin.no

Det er mulighet for å annonsere på fbin.no gjennom to bannerplasseringer under innholdet på siden, eller gjennom visning av firmalogo nederst på siden.

Bannerannonse
Det er to bannerplasseringer nederst på fbin.no. Disse kan bestilles for 1 år av gangen. Formatet er 565×150 px for desktop og 276×120 px for mobil. Annonsemateriell leveres som jpg eller png-fil.

Logoplassering
Nederst på siden, under footeren, er det mulighet for logovisning. Logoen vises i negativt som et statisk bilde. Logoen må sendes som vektorisert eps- eller ai-fil.

Priser
Bannerannonse: Kr 24 000 pr. år
Logoplassering: Kr 12 000 pr. år

Annonsebooking og annonsemateriell
Ta kontakt med stale@bly.as.