Kampanje om hemofili på verdens hemofilidag

Verdens hemofilidag er en internasjonal markering av hemofili og andre blødersykdommer. Dagen blir avholdt 17. april hvert år på fødselsdagen til Frank Schnabel, grunnleggeren av Verdens hemofiliorganiasjon (World Federation of Hemophilia).

Verdens hemofilidag har siden starten i 1989 hatt som mål å øke kunnskapen til allmenheten og helsepersonell, i tillegg til å øke bevisstheten rundt og hjelpen til dem som lever med en arvelig blødersykdom. Verdens hemofiliorganisasjon arbeider internasjonalt for å hjelpe land med begrensede ressurser og uten tilgang til behandling.

Årets tema er «Reaching out – first step to care» hvor det settes fokus på det kontinuerlige arbeidet som verdensorganisasjonen og blødermiljøet gjør for å nå ut til nye grupper. Målsettingen er å bidra til  å diagnostisere flere pasienter og starte en dialog rundt hvordan man kan komme et steg nærmere god behandling for alle. Les mer om årets tema her

Egen kampanje i Norge

I Norge blir Verdens hemofilidag markert med en digital og trykket kampanje om hemofili og blødersykdommer. I et eget bilag i Dagbladet forteller Mats Henriksen, som har hemofili A, hvordan det er å leve med en sjelden blødersykdom. Vi får også høre historien til flere andre. Les alle historiene her

FBIN oppfordrer alle til å dele kampanjen for å spre kunnskap om hemofili og andre blødersykdommer. Kampanjen vil også bli delt på FBINs Facebooksider.