NovoEight er nytt førstevalg for faktor VIII

Hånd som holder medisinflaske

Førstevalget er nå NovoEight fra Novo Nordisk. Det er de som har levert det billigste tilbudet.

Det er store endringer i anbefalingene fra Sykehusinnkjøp etter den siste anbudsrunden. Pfizers ReFacto går fra topp til bunn.

Anbefalingen fra den siste anbudsrunden for faktor VIII-preparater er nå klar. Hele syv ulike produsenter har levert tilbud på til sammen elleve medikamenter.

Førstevalget er nå NovoEight fra Novo Nordisk. Det er de som har levert det billigste tilbudet. På andre- og tredjeplass følger to konsentrat fra Shire: velkjente Advate, og det nye langtidsvirkende preparatet Adynovi (Adynovate).

Det mest oppsiktsvekkende er at Pfizers ReFacto som vant forrige runde denne gang ender opp nederst. Alle legemidlene regner som like gode og dermed er det Refacto som har priset seg høyest.

Sykehusinnkjøp som gjennomfører anbudsrundene opplyser at prisen på alle legemidlene har gått ned, med unntak av ReFacto. Pfizer valgte istedet å sette opp prisen fra forrige tilbud.

Det mest oppsiktsvekkende er at Pfizers ReFacto som vant forrige runde denne gang ender opp nederst. Alle legemidlene regner som like gode og dermed er det Refacto som har priset seg høyest.

Halvparten av legemidlene oppgir selv å ha en langtidsvirkende effekt med lengre halveringstid. I tillegg til nevnte Adynovi gjelder det Esperoct fra Novo Nordisk, Jivi fra Bayer, Afstyla fra CSL Behring og Elocta fra Sobi. De plasserer seg på henholdsvis femte-, syvende-, åttende- og niendeplass på listen.

Hva vil dette innebære for den enkelte bløder

Det er vanskelig å si nøyaktig hva den nye anbefalingen får å si for den enkelte bløder. Det er ingen automatikk av at du må bytte fordi legemiddelet du nå bruker kommer dårlig ut. Dette er en medisinsk avgjørelse som din lege på avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet tar.

Skal du uansett bytte legemiddel er det sannsynlig at du får et av dem som er øverst på listen. Dette kan for eksempel være fordi produsenten av det legemidlet du bruker i dag ikke har levert tilbud, eller at det ikke fungerer godt for deg.

Bytte av legemiddel kan også skje uten at det er en direkte foranledning for det. Hvis medisinen du bruker i dag er blant de som kommer dårlig ut og legen mener det er forsvarlig, kan du bli satt på et nytt legemiddel. Bløderforeningen anbefaler blødere og deres familier å snakke med legen og gi uttrykk for sine ønsker.

Det er kun legemidler til behandling av Hemofili A som er med i denne anbefalingen fra Sykehusinnkjøp.