Digitalt landsmøte – hold av datoen

Mann som sitter i sofa med kaffekopp og laptop på fanget.

På grunn av den usikre situasjonen med koronapandemien har styret besluttet å avholde årets landsmøte digitalt. Datoen er satt, og vi ber alle holde av lørdag 24. oktober. 

Det har vært et annerledes og uforutsigbart år. På grunn av korona-pandemien har de fleste FBIN-arrangementer blitt avlyst. Myndighetene har så smått begynt å lette på restriksjonene, men det er likevel høyst usikkert hvordan høsten vil bli. 

Landsmøte og kursweekend er et kostbart og tidkrevende arrangement å planlegge. Foreningen ønsker ikke å ta den økonomiske risikoen med å planlegge et fysisk arrangement som kan stå i fare for å ikke kunne gjennomføres. I tillegg må man ta hensyn til den usikre situasjonen med eventuell smittefare. På bakgrunn av dette har styret besluttet at årets landsmøte vil avholdes digitalt. 

Tilgjengelig for flere

Men selv om det ikke blir et fysisk landsmøte slik vi er vant til, vil det legges til rette for et innholdsrikt digitalt møte med faglig innhold og tradisjonelt landsmøte, hvor valg av styre vil være en av hovedsakene.

En av fordelene med et skjermbasert landsmøte er at det vil gjøre det enklere for flere av våre medlemmer å delta, uavhengig av hvor man måtte bo. Det vil bli lagt ut en påmelding i god tid før landsmøtet. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til sendingen.

Melde inn saker

Vi oppfordrer alle som har saker de ønsker å ta opp på landsmøtet til å melde dette inn til styret. Saksdokumentasjonen vil bli sendt ut digitalt i forkant.

Vi håper og tror at dette vil bli en god løsning for alle i disse uvanlige tider.  Så får vi håpe at dette blir et unntak, og at vi kan møtes igjen til et normalt landsmøte i 2022.