Ingen grunn til bekymring for tilgang på faktor og medisiner

Gjennomsiktige medisinflasker med stålhette.

Som følge av koronapandemien er mange usikre på om man kan stole på å få faktor når man begynner å gå tom. Det er ingen grunn til bekymring, sier ekspertene.

Etter at det nye koronaviruset begynte å spre seg i verden i februar og mars reiste deg seg raskt spørsmål om det kunne føre til mangel på legemidler eller problemer med leveringen av dem. Stadig flere medisiner produseres nå i Kina og andre asiatiske land som først ble rammet av utbruddet.

Blant annet kunne norske medier rapportere om at apotek gikk tom for insulin, et av legemidlene som nå stor grad produseres i Kina. Det gikk så langt at Legemiddelverket måtte innføre rasjonering på insulin fordi diabetespasienter hamstret doser fra apotekene (rasjoneringen er nå opphevet).

Det er ingen grunn til bekymring. Vi har hatt et godt samarbeid med Sykehusapoteket ved Rikshospitalet og firmaene som produserer faktorkonsentratene i mange år. Jeg vet at vi hadde fått beskjed med en gang om det hadde vært problemer eller usikkerhet.

Med dette bakteppet er det ikke unaturlig at mange blødere og pårørende stiller spørsmål om det også kan oppstå problemer med leveringen av våre faktorkonsentrater. Men sykepleier Siri Grønhaug ved Senter for sjeldne diagnoser beroliger de som føler seg utrygge på å få nok faktor i tide.

– Det er ingen grunn til bekymring. Vi har hatt et godt samarbeid med Sykehusapoteket ved Rikshospitalet og firmaene som produserer faktorkonsentratene i mange år. Jeg vet at vi hadde fått beskjed med en gang om det hadde vært problemer eller usikkerhet.

Det samme budskapet kommer fra de som er ansvarlige for å gjøre avtaler med legemiddelfirmaene om kjøp av faktorkonsentrat, Sykehusinnkjøp.

– Både grossistene og flere leverandører har lager på norsk jord. Leverandørene vil neppe ha problemer å levere vanlig forbruksmengde, sier seniorrådgiver Erik Hviding.

Hviding forteller at Sykehusapotekene til og med har et eget beredskapslager med prioriterte legemidler som kan tas i bruk hvis det skulle oppstå en ekstraordinær situasjon. Han har likevel en klar oppfordring til bløderne:

– Det er viktig at ikke pasientene hamstrer, fordi det kan skape utfordringer for leveringssituasjonen. Samtidig bør man som alltid ikke vente med å bestille nye legemidler fra apoteket før man er helt tom.

Selv om det ikke er noen grunn til å engste seg for å få nok medisin i tide under koronakrisen, oppfordrer likevel Siri Grønhaug på senteret til å si ifra hvis det er behov.

– Det er viktig at de som er usikre eller redde i forhold til blødersykdommen tar kontakt med oss.

Kjetil Andersland