Verdens hemofilidag 2020

Banner om verdens hemofili-dag

Verdens hemofilidag er en internasjonal markering av hemofili og andre blødersykdommer. Dagen blir avholdt 17. april hvert år på fødselsdagen til Frank Schnabel, grunnleggeren av Verdens hemofiliorganiasjon (World Federation of Hemophilia).

Verdens hemofilidag har siden starten i 1989 hatt som mål å øke kunnskapen til allmenheten og helsepersonell, i tillegg til å øke bevisstheten rundt og hjelpen til dem som lever med en arvelig blødersykdom. Verdens hemofiliorganisasjon arbeider internasjonalt for å hjelpe land med begrensede ressurser og uten tilgang til behandling.

Årets kampanje fra verdensorganisasjonen heter «Get+involved» og feirer det kontinuerlige arbeidet som verdensorganisasjonen og blødermiljøet gjør for å nå ut til nye grupper. Målsettingen er å bidra til å diagnostisere flere pasienter og starte en dialog rundt hvordan man kan komme et steg nærmere god behandling for alle.

Markeres med egen kampanje i Norge

I Norge blir Verdens hemofilidag markert med en digital og trykket kampanje om hemofili og blødersykdommer. I et eget bilag i Dagbladet forteller, blant annet, Mats Henriksen, som har hemofili A, hvordan det er å leve med en sjelden blødersykdom.

Mann står på rulleski foran operaen i Oslo.

Å være aktiv er viktig for Mars Henriksen (29), som har blødersykdommen hemofili A. Rulleski er en perfekt treningsform, da det er myke bevegelser, noe som gjør at han ikke får blødninger. Les mer om Mats Henriksen i årets kampanje.

FBIN oppfordrer alle til å involvere seg ved å dele kampanjen for å spre kunnskap om hemofili og andre blødersykdommer.