Informasjon fra sykehusapoteket Oslo

Sykehusapoteket Oslo (Rikshospitalet) har en oppfordring til alle som bestiller faktorkonsentrater fra dem før vinteren.

De ønsker at alle som bestiller konsentrater med pakke over natt, bestiller for cirka 4–5 måneders forbruk i løpet av oktober og november (gjelder ikke de som bruker Adynovi, Afstyla, ReFacto, Nuwiq og Octanate).

Sykehusapoteket ønsker færrest mulig forsendelser i den kaldeste perioden på året. Årsaken er at det er mer komplisert å sende varer når det er minusgrader, fordi konsentratene kan bli utsatt for frost. Denne informasjonen erstatter brevet som sykehusapoteket har sendt ut før vinteren tidligere år. Relevant oppbevaringsinformasjon for ditt blodfaktorkonsentrat vil som vanlig følge med i forsendelsen.

Dersom du ønsker du mer informasjon, ring sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet. Telefon +47 23 07 34 00.