Foreningens første formann Kjell Ulfsby er død

Portrett av eldre mann, Kjell Ulfsby, i Hydroparken ved Solli plass

Kjell Ulfsby var sentral i stiftelsen av foreningen i 1966. Foto: Jon Amundsen

Kjell Ulfsby døde onsdag 24. mars, 97 år gammel. Ulfsby var foreningens første formann og sentral i stiftelsen av foreningen i 1966.

Det var på initiativ fra professor Peter F. Hjort, daværende leder av hematologisk avdeling ved Rikshospitalet, at Ulfsby, sammen med statslege Harald Grut, ble invitert til et møte for å diskutere ideen om å stifte en landsdekkende forening for blødere og deres nærmeste. Både Grut og Ulfsby hadde selv sønner med hemofili.

I boken Fra Vondt til bedre forteller forfatter Rune Andersen hvordan Ulfsby og Grut satte i gang arbeidet med å forberede et konstituerende møte for å stifte en landsdekkende forening for blødere i Norge:

De ville ha en verdig ramme rundt det første møtet. Da var Rikstrygdeverkets høyblokk på Skillebekk, sørvest i hovedstaden, et passende sted, mente de. Ulfsby ringte og møtte velvilje hos byråsjefen han snakket med. Men da de kom i god tid før møtet skulle starte klokka elleve lørdag 24. september, dukket Rikstrygdeverkets mektige direktør Alexander opp. Han var rasende. Dette hadde ikke han godkjent! Han mente at de hadde tatt seg til rette.

Ulfsby likte dårlig det han opplevde, men skjønte at dette ikke var tiden for konfrontasjoner. Han gikk opp på Alexanders kontor. Der fortalte han at de hadde fått tillatelse av byråsjefen og at det ikke nyttet å forandre på planene nå, lørdag formiddag. Her var mange som hadde kommet langveisfra.

– Dessuten, sa Ulfsby. – Vi vil sette stor pris på om De åpner møtet.

Det kunne den egenmektige direktøren gjerne tenke seg. Oppmerksomhet hadde han ingenting imot.

Det var tydelig at en slik forening har vært et savn.

Dermed ble det til at direktør Alexander ønsket velkommen i en velfylt sal. Hvor mange de var, finnes det ikke tall for. Men de var flere enn arbeidsutvalget hadde ventet. – Det var tydelig at en slik forening har vært et savn, sa Ulfsby.

Det selskapelig pregede samværet som ble nevnt i invitasjonen, ble det ingenting av. De fikk ikke låne lokalet lenger enn til klokka tre. Direktør Alexander sto personlig i døra og jagde ut møtedeltakerne. Det likte Ulfsby dårlig, men måtte finne seg i det. Alexander bestemte.

Da måtte de finne et annet sted for sitt første møte, der de skulle konstituere seg. De gikk et par kvartaler mot sentrum og stanset i Hydroparken like ved Solli plass. Der, i parken, valgte de Kjell Ulfsby til formann, Sigleif Smistad fra Gjøvik til nestformann, Lise Tank-Nielsen, Oslo, til sekretær. Odd Dalgard, Oslo, ble kasserer og Johannes Mjelde, Hamar, revisor. Harald Grut, Steinkjer, Gudny Nilsson, Fredrikstad og Ole Rygvold, Fredrikstad ble menige styremedlemmer.

––

Kort tid før Ulfsby gikk bort fikk han koronavaksine. Vaksinen ble satt i tidligere Rikstrygdeverkets høyblokk på Skillebekk, i nøyaktig de samme lokalene som foreningen ble stiftet 24. september i 1966.

Foreningen står i evig takknemlighet til Kjell Ulfsby og hans arbeid for blødere i Norge. Hans engasjement og innsats la grunnlaget for en sterk og handlekraftig forening som har hjulpet blødere til et bedre liv.