Søker deltakere til pilottesting av spørreskjema

Som del av en prosess med å oversette og validere spørreskjema fra engelsk til norsk, ønsker vi å komme i kontakt med 5 pårørende til barn med blødersykdom og 5 menn med blødersykdom. De validerte spørreskjemaene vil bli brukt innen forskning, og vil bidra til bedre forståelse av blødersykdommer og/eller utvikling av nye behandlinger for blødersykdommer.

Deltakere vil bli spurt om sitt generelle inntrykk av skjemaet. Svarene brukes i arbeidet med å utarbeide en forståelig versjon av skjemaet på norsk. Intervjuene vil bli utført av en norsk oversetter, enten via telefon, Skype eller lignende. Vi innhenter ikke personlige eller medisinske opplysninger, og deltakelsen er anonym. Deltakere må ha norsk som morsmål.

Ønsker du å delta? 
Send en epost til post@reidunbakke.no eller ring oss på 99 16 95 52.

Informasjon om utvikler:
Preference-PRO spesialiserer seg på lingvistisk validering og kulturell tilpasning av medisinske kartleggingsverktøy. Kort oppsummert vil dette si at spørreskjemaer som er utviklet i USA blir gjort tilgjengelig for bruk i andre land, i dette tilfellet i Norge. De validerte spørreskjemaene vil bli brukt innen forskning og bidrar til bedre forståelse for ulike sykdommer/diagnoser og/eller utvikling av nye behandlinger. For mer informasjon se http://preference-pro.com/linguistic-validation-services