Professor Peter F. Hjort er død

Peter F. Hjort døde 1. januar 2011, 86 år gammel. Han etablerte den første behandlingen av blødere i Norge  og tok initiativet til å starte Foreningen for blødere i Norge. Han var dosent og spesiallege ved hematologisk seksjon på Rikshospitalet og hadde ansvar for bløderne som pasienter. Det ble opprettet en medisinsk ekspertkomité for bløderne med Peter F. Hjort som formann. De startet produksjon og utprøving av et lovende konsentrat etter dr. Pools metode. Det var dette som senere skulle bli cryoprespitat – det første faktor VIII konsentratet som ble tatt i bruk i Norge, i 1967.

Det var han som tok initiativet til å starte Foreningen for blødere i Norge i 1966.  Han tok kontakt med noen bløderforeldre og fikk de til å danne et interimmsstyre. Interimsstyret innkalte til et stiftelsesmøte som ble holdt 24. september 1966. Hjort ville ikke selv være med i styret, men hadde en finger med i mye. Han satt bl. a. Ester Sanengen i kontakt med foreningen – en person som har betydd svært mye for foreningen.

I 1969 ble han leder for interimsstyret for Universitetet i Tromsø og var den første rektor i 1972-73. Hans involvering i blødersykdomen ble da naturlig nok vesentlig mindre.

Det er med sorg vi mottar budskapet om at Peter F. Hjort er gått bort.