Mangler blodprøver fra deltagere til «Kvinnelige bærere av hemofili A og B»

Sykepleier som har tatt blodprøve av en pasient.

Forskningsprosjektet «Kvinnelige bærere av hemofili A og B» nærmer seg slutten, men det mangler fremdeles mange blodprøver. Uten blodprøvesvar må dessverre deltagere fjernes fra prosjektet, og vi vil miste verdifull data og innsikt. Jo flere som deltar, jo bedre analyse av bærernes situasjon i Norge får man.

Det er sendt ut purringer til de det gjelder, men vi ønsker også å sende ut en generell oppfordring her. Har du deltatt på forskningsprosjektet «Kvinnelige bærere av hemofili A og B» og ikke levert blodprøve, vennligst ta kontakt, så kan vi sende deg en rekvisisjon.

Mangler dere rekvisisjon eller er i tvil om hvordan dere skal følge opp, vennligst ta kontakt. Vi sender ny rekvisisjon, gir råd eller hjelper til så godt vi kan.

Siri Grønhaug – sgronhau@ous-hf.no
Heidi Knudsen – heidkn@ous-hf.no
Telefon 23 07 53 40