Hva ser ambulansepersonell etter i en nødsituasjon

Ambulansepersonell foran en ambulanse.

Lisa Wergeland jobber som ambulansearbeider og vet hvor viktig det kan være å få riktig medisinsk informasjon i en nødsituasjon.

I en nødsituasjon kan det være livsviktig å få formidlet at man har en blødersykdom. Derfor er det viktig å ta noen forholdsregler.

Dersom ulykken skulle være ute, og man er ute av stand til å gjøre rede for seg, kan det være avgjørende for ambulansepersonell å få informasjon om at pasienten har en alvorlig sykdom, som blødersykdom. Da kan det være lurt å ha tatt noen forhåndsregler.

– Riktig medisinsk informasjon gjør at vi som helsepersonell vet hva slags behandling som kan være nødvendig, og leverer pasienten til riktig behandlingssted. Blødere skal for eksempel sjeldent innom legevakt ved også mindre traumer, og trenger oftere en ekstra sjekk, forteller Lisa Wergeland, som jobber som ambulansearbeider ved Oslo ambulansestasjon.

– Det absolutt viktigste er å skrive inn  medisinsk informasjon i din kjernejournal.

– Det absolutt viktigste er å skrive inn  medisinsk informasjon i din kjernejournal. Dersom vi vet navnet på pasienten, er dette noe av det første vi sjekker. Det er fastlegen som må legge dette inn for deg, fortsetter hun.

I tillegg bør man alltid gå med id-kort for blødere i lommeboken, siden ambulansepersonellet ofte ser etter dette, dersom det er tid.  Det er selvsagt også nyttig om man har informert folk man reiser sammen med om sykdommen, slik at de kan formidle det videre.

De viktigste forholdsreglene ved en nødsituasjon

  1. Legg inn viktig medisinsk informasjon i din kjernejournal.
  2. Dette må gjøres av din fastlege.
  3. Ha alltid med deg id-kort for blødere.
  4. Ta med faktorkonsentrat på lengre turer og informer medreisende om sykdommen.

Andre smarte tips:

  • Bruk id-armbånd eller id-smykke som informerer om din diagnose.
  • Lag et id-skilt som du limer godt synlig på sjåførsiden i bilen (dersom det er du som er sjåfør).
  • Legg inn medisinsk nødinfo
    på telefonen.

Ring alltid 113 ved en nødsituasjon. Opplys om diagnose og medisin.