Om koronavirus og blødersykdom

I forbindelse med koronaviruset står det enkelte steder at underliggende kroniske sykdommer kan utgjøre en ekstra risiko. Dette gjelder IKKE blødersykdom, men diagnoser som medfører nedsatt immunforsvar eller dårlig allmenntilstand.

På Folkehelseinstituttets nettside står det følgende:

«Basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, ser det ut til at følgende grupper har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19:

Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon). Personer som røyker har også muligens en høyere risiko for alvorlig forløp av koronoanvirus-sykdommen.»

Det er, med andre ord, ingen grunn til ekstra bekymring for de som har blødersykdom. Vårt råd er å følge Folkehelseinstituttets løpende anbefalinger på deres nettsider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Ellers bør man følge de generelle hygienerådene fra Folkehelseinstituttet.

Hygieneplakat koronavirus