Nye råd for vaksinasjon av blødere

Person får vaksinesprøyte i armen

Mange blødere får nå tilbud om koronavaksine igjen. Her er de nye rådene for vaksinering av personer med blødersykdom. 

Kommunene er nå godt i gang med å gi en tredje vaksinedose til alle over 65 år. I november ble det klart at alle over 18 år også får en boosterdose. Dermed vil også mange blødere igjen få tilbud om koronavaksine.

Som vi tidligere har skrevet er ikke pasienter med blødersykdom prioritert for vaksine. De som er over 65, eller av andre grunner tilhører en risikogruppe, kan likevel allerede nå være aktuelle for en tredje dose. Samtidig gis det fortsatt dose to til aldersgruppen 16 –18, og enkeltdose til de mellom 12 og 15.

Bløderforeningen har fått flere henvendelser fra blødere og familier som er usikker på hvilke anbefalinger som gjelder når blødere skal få vaksine. Derfor ønsker vi her å klargjøre hvilke råd helsemyndighetene gir.

Endring i anbefaling

Så sent som i februar kom Folkehelseinstituttet (FHI) med nye retningslinjer for hvordan blødere skal vaksineres. Overlege ved Rikshospitalet Pål Holme bekrefter gjennom Senter for sjeldne diagnoser at disse anbefalingene skal følges for koronavaksinen.

Mange vil være kjent med at det tidligere har vært anbefalt at blødere får vaksinen rett under huden (subkutant) og ikke inn i en muskel (intramuskulært). Årsaken har vært å forhindre blødninger i muskelen vaksinen settes.

Denne anbefalingen er nå endret til at blødere som hovedregel skal få vaksiner på vanlig måte.

Folkehelseinstituttet anbefaler da at man setter faktorkonsentrat samme dag, før vaksinen settes. For de som går på profylakse kan man tilpasse behandlingen slik at den sammenfaller med dagen man får vaksinen, eller eventuelt sette en ekstra dose på vaksinasjonsdagen.

Anbefalingen er nå endret til at blødere som hovedregel skal få vaksiner på vanlig måte.

Anbefaling for de minste

For bløderbarn som ennå ikke har startet med hjemmebehandling oppfordrer Folkehelseinstituttet til å få en mindre dose faktor på sykehus i forbindelse med vaksineringen. For de som likevel ikke har mulighet til å få satt faktor før vaksinen, kan den istedet settes dypt subkutant. Dette skal skje etter avtale med behandlende lege.

Anbefaling for milde blødere

For pasienter med mildere blødersykdom kan vaksinen settes intramuskulært uten å sette faktor først. Også for disse gjelder rådet om komprimering i opp til ti minutter.

For alle gruppene  bør man presse (komprimere) mot stikkstedet i 5 til 10 minutter. Hvis det er mulig å sette på annen nål på sprøyten, anbefales det å bruke en tynn nål, og ikke tykkere enn 23 G.

Andre anbefalte vaksiner

I denne sammenheng kan det også være verdt å merke seg vaksinene som er spesielt anbefalt for de med blødersykdom. Helsemyndighetene anbefaler alle med blødersykdom å ta vaksinene mot hepatitt A og B. Disse får du dekket av Folketrygden. Ta kontakt med legen din eller Senter for sjeldne diagnoser hvis du ønsker hepatitt-vaksinen.

Kjetil Kjær Andersland