Nye nettsider

FBINs nye nettsider er mer oversiktlige og tilgjengelige og fungerer like bra på mobil som på datamaskin.

Velkommen til de nye nettsidene for FBIN. Det ble annonsert på landsmøtet i 2018 at styret arbeidet med å få på plass nye nettsider for foreningen. Det har vært en lang prosess, men vi er veldig glade for å kunne invitere nye og gamle besøkende til et nytt og mer brukervennlig nettsted.

Mer oversiktlige og tilgjengelige sider

Målsettingen har vært å gjøre informasjonen mer tilgjengelig og oversiktlig. Hovedmenyen har blitt enklere, med en tydeligere inndeling. Vi har lagt stor vekt på lesbarhet, skriftstørrelsen er betraktelig større og tekstspaltene smalere. I tillegg har vi skilt ut arrangementer fra nyhetssaker, slik at det er enklere å finne det man er på jakt etter.

Det har også vært et ønske om at forsiden kommuniserer tydeligere hvem vi er. For nye besøkende på siden, som ikke har kjennskap til FBIN fra før, er det viktig å få en rask oversikt over hvem vi er og hva vi gjør. Dette gjelder spesielt for de som har nydiagnostiserte barn, hvor behovet for informasjon er stort.

Annonsering

Vi har også åpnet for annonsering på sidene. Det er tilrettelagt for to annonsører på hver side, i tillegg til logoer til samarbeidspartnere nederst. Dette gir våre samarbeidspartnere mulighet til å støtte FBIN gjennom annonsering på nettsidene, på lik linje som i medlemsbladet Blødernytt.

Vi håper de nye nettsidene blir godt mottatt. Dersom dere har innspill til forbedringer kan dere sende en epost til fbin@fbin.no.