Å reise med blødersykdom

Legeopplysninger

Sørg alltid for å ha med en legeerklæring som dokumenterer diagnosen samt eventuelle medisiner, faktorkonsentrater og nødvendig transfusjonsutstyr. Ved utenlandsreiser bør legeerklæringen være på engelsk, ev. også på andre aktuelle språk. Senter for sjeldne diagnoser kan være behjelpelig med slike erklæringer på norsk, engelsk, tysk, fransk eller spansk.

Hvis du har ID-kort for blødere bør dette tas med. ID-kort kan bestilles fra Senter for sjeldne diagnoser.

Senter for sjeldne diagnoser kan også skaffe adresse og telefonnummer til eventuelle behandlingssteder for blødere i nærheten av reisemålet.

Faktorkonsentrater

Anskaff i god tid den mengden faktorkonsentrat som er nødvendig for reisen. Personer som ikke er på hjemmetransfusjon kan be om å få låne noen flasker konsentrat fra sitt behandlingssted, alternativt få sin lege til å skrive en blå resept. Under reisen bør konsentratene skånes mot sterk varme, og vel fremme bør de oppbevares i et kjøleskap. På bilturer sommerstid må man ha med kjølebag med rikelig kjøleelementer til å oppbevare konsentratene i.

Under flyreiser bør du ha konsentratene i håndbagasjen, i originalforpakningen. La legeerklæringen ligge sammen med konsentratene. Har du med store mengder konsentrat for langvarige opphold, kan en del pakkes i annen bagasje.

De fleste land som i dag har ressurser til bløderbehandling, har også sørget for at de preparatene som brukes er sikret mot virussmitte. Det er derfor ikke lenger et stort problem dersom man under en reise må få utenlandske, høyrensede konsentrater. Men behandlingen kan bli svært kostbar hvis man ikke har en god forsikring.

Medisiner

Medisiner som er lovlig kjøpt til eget bruk kan medbringes. For å unngå problemer i eventuell tollkontroll må medisinene være i originalpakning, kvittert ut og påført brukerens navn fra apoteket. Det er også fornuftig å medbringe resepten eller en kopi av denne.

Unngå å ta med sterke smertestillende medisiner, fordi dette kan regnes som narkotiske stoffer.

Husk at navn på medisiner varierer sterkt fra land til land. Dersom man kjøper smertestillende eller febernedsettende midler i utlandet, bør man kontrollere på pakken at de ikke inneholder acetylsalisylsyre. (Navnet Paracetamol er ukjent i USA, der heter det Tylenol.)

Reiseforsikring

Du må ha med deg gyldig reiseforsikring! Sørg for å ha med Europeisk helsetrygdekort når du reiser til land innen EØS-området og Sveits. Kortet kan enkelt bestilles på Helsenorge.no.

Bruker man sunn fornuft, kan personer med blødersykdom glede seg over reiser i inn- og utland på lik linje med alle andre.

Ha en god tur!!