Til minne om Theis Bacher

Mann som holder foredrag

Det med stor sorg vi har fått vite at dr Theis Bacher gikk bort 13. mars 2020. Han ble 68 år.

Theis Bacher har gjennom mange år vært sterkt involvert i den danske bløderforeningen, der både foreningen og medlemmene dro nytte av hans brede erfaring, både som lege og menneske. I 1980 gjennomførte han den første livstidsundersøkelsen blant bløderpasienter etter innføring av faktorbehandling i Danmark, og fikk dermed dokumentert behandlingens betydning.

Han ble første gang valgt inn i styret til bløderforeningen i 1977, hvor han var med noen år og blant annet bidro til å starte opp foreningens medlemsblad. Etter noen års pause ble han gjenvalgt til styret i 1993, hvor han bidro med sitt enorme engasjement til 2015, da han gikk ut av styret.

Han har været en inspirationskilde for mange – unge som ældre – i foreningen og vil blive stærkt savnet.

Theis var også engasjert i det europeiske bløderarbeidet. Han var en del av European Haemophilia Consortium sin styringskomite i en årrekke. Hans erfaringer fra et liv med blødersykdom oppsummerte utfordringene blødermiljøet har stått ovenfor gjennom 40 år. Og disse utfordringene ble alltid møtt med verdighet, motstandsdyktighet og utholdenhet. Hans påvirkning på dem rundt ham vil fortsette inn i fremtiden.

Jacob Bech Andersen, styreleder i Danmarks bløderforening, minnes Theis: «Han har været en inspirationskilde for mange – unge som ældre – i foreningen og vil blive stærkt savnet.»

Foreningen for blødere i Norge sender varme tanker til den danske bløderforeningen og Theis’ familie i denne vanskelige tid.

Se Theis fortelle om sin egen historie i filmen under.