Ny brosjyre for eldre blødere

Portrettbilde av eldre mann med rød genser.

Eldregruppen har, i samarbeid med Bayer, utarbeidet brosjyren «Å bli eldre med blødersykdom». I takt med at levealderen for blødere har økt, har aldersgruppen for eldre blødere økt. Dette innebærer at det dukker opp nye problemstillinger og utfordringer, som følger med det å bli eldre. Med denne brosjyren ønsker eldregruppen å formidle fakta og praktiske råd om å bli eldre med blødersykdom på områdene tannhelse, angst, redsel og uro, smerte og trening. Dette er områder som berører alle, ikke minst blødere. Hensikten er å inspirere til endringer som kan gjøre hverdagen enklere.

Sjekk ut brosjyren og annet materiell om å bli eldre med blødersykdom her:
https://fbin.no/wp-content/uploads/Bli-eldre-med-blodersykdom-1.pdf