Krevende å utvikle nye medisiner til sjeldne sykdommer

Illustrasjon av gruppe med mennesker hvor én person er uthevet i rødt.

Den største utfordringen ved å utvikle nye medisiner til sjeldne sykdommer, er at det er så få pasienter som kan delta i studiene. Ved mer vanlige sykdommer, kan man teste medisinene på mange tusen mennesker. Ved sjeldne sykdommer, skal man være glad om man får inn hundre deltakere internasjonalt.

Erik Berntorp er seniorprofessor og spesialist på blødersykdommen hemofili og forteller om utviklingen av nye medisiner til sjeldne sykdommer i en artikkel på Alt om din helse.