Bli medlem

Bli medlem

Som medlem er du en viktig støttespiller i arbeidet med blødersykdommer, og gir oss mulighet til å jobbe videre for blødersaken. Du trenger ikke selv ha blødersykdom for å bli medlem.


Velg et alternativØvrige familiemedlemmer