Siri Grønhaug tildelt «Årets Hjelpestikkepris»

5. desember 2012 mottok Siri Grønhaug «Årets Hjelpestikkepris» som en av tre prismottakere. Foto: Ståle Hevrøy

Siri Grønhaug har vært sykepleier for personer med blødersykdom i Norge siden hun begynte ved Institutt for blødere januar 1991 og frem til i dag som ansatt ved Senter for sjeldne diagnoser.

I over 20 år har Siri Grønhaug organisert jevnlige helsekontroller for alle personer med blødersykdom i Norge. Hun har reist utallige ganger over hele landet for å skape trygghet i hjemmet, i barnehage og skole, og i utdanning og arbeid for de som har blødersykdom og deres familier. Siri Grønhaug er alltid tilgjengelig på telefon for pasientene, de pårørende og for fagpersoner, og gir veiledning ved akutte- og traumeutløste blødninger.

Opplæring

Gjennom kurs og forelesninger i både inn- og utland har Siri Grønhaugs kunnskap om blødersykdom og behandling blitt overført til både pasienter, pårørende og fagpersoner. Hun er en ettertraktet foredragsholder i både nordiske og internasjonale konferanser om hemofili.

Alle som i dag har egenbehandling av sin blødersykdom i hjemmet, har vært på opplæring hos Siri Grønhaug. Gjennom et unikt program hvor først foreldrene, og deretter barnet selv lærer seg å sette den koagulasjonsfaktoren som mangler inn i en blodåre, forebygger de selv blødninger. Det gir igjen en frihet fra behandling i sykehus og øker muligheten til ferie, arbeid og deltakelse i samfunnet.

Støttegruppe for HIV-positive blødere

Støttegruppen for HIV-positive blødere ble opprettet i 1991 ved daværende Institutt for blødere. Siri Grønhaug var en av de sentrale lederne for denne brukerstyrte gruppen. I 2007 ble de få gjenværende i gruppen selvhjulpne.

Hjelpestikkeprisen

Av det årlige overskuddet fra Hjelpestikkefondet, som er et resultat av salg av Nitedals produkter i Norge, deles det hvert år ut en «Årets Hjelpestikkepris». Prisen skal etter vedtektene deles ut til «personer eller organisasjoner som har gjort en betydelig sosial eller humanitær innsats, eller bidratt til å fremme medisinsk forskning med sikte på bedring av levevikårene for barn, eldre og handikappede». Det er i år 20 års jubileum for Årets Hjelpestikkepris, og 90 år siden Hjelpestikkefondet ble opprettet.

5. desember 2012 mottok Siri Grønhaug «Årets Hjelpestikkepris» som en av tre prismottakere. Prisen, som bestod av en pengepremie på 100.000 kr. og en flott plakett i tre og kobber, ble delt ut av Professor emeritus Sverre O. Lie.