Nytt materiale for eldre blødere

Mange i helsevesenet har ingen kunnskap om hemofili. Derfor har eldregruppen i Forening for blødere i Norge utarbeidet en egenjournal. Dette er en sjekkliste ved årskontroll av voksne blødere og et hefte som kan brukes av eldre blødere i kontakt med helsevesenet eller i andre sammenheng.

Egenjournalen er ment å lette deg i kontakt med helsevesenet eller i kontakt med andre i samfunnet. Det vil også fungere når du ikke kan kommunisere din tilstand. Egenjournalen gir kortfattet informasjon om deg som andre trenger. Du fyller selv inn kontaktinformasjon og informasjon om diagnose og medisinering i de grå feltene før du tar utskrift. Ta med din egenjournal neste gang du er i kontakt med helsevesenet. Pass også på at dine pårørende har egen kopi!