Nytt lokallag i Bergen/Hordaland

27. mars 2011 var det stiftelsemøte for å starte lokallag for bløderforeningen i Bergen/Hordaland.

I september 2010 var Marit Litlabø på Landsmøtet på Leangkollen. Der fikk hun høre om Anita Dambo som styrte lokallaget i Trøndelag og hørte hvor kjekt og sosialt de hadde det. Hun tenkte at dette måtte vi også klare å få til i Bergen.

Marit har en gutt som går i første klasse og er 6 år. Helt fra de fikk diagnosen har de vært aktivt med på alle landsmøter og alle sommerleirer. Det har vært godt å treffe andre med blødersykdom. Og det er også det som er tanken bak det å ha et lokalllag i Hordaland.

Turid Nymoen Og Senter for sjeldne diagnoser har vært til god hjelp med å få sendt ut innbydelser. Det ble sendt ut 81 brev og Marit skulle være glad om 10-15 ønsket å være med. Men 27 meldte sin interesse pluss noen som er kommet til i etterkant.  Så det var en flott start. Alle fra Hordaland som lesere dette oppfordres til å bli med.

Stiftelsemøte ble holdt på Bergen Airporthotel.  Der ble det valgt et styre med Marit Litlabø som styreleder og Anita Shepherd og Marie Andersland som styremedlemmer.

Planen vår er å ha ett møte til høsten for de voksne, der vi får et medisinfirma til holde et foredrag for oss og resten av dagen blir til sosialt samvær. De skal også ha en grillfest 19 juni, der barna får treffes og bli kjent.