Langtidsvirkende faktor VIII godkjent i USA

Amerikanske helsemyndigheter, FDA, har godkjent det første langtidsvirkende faktorkonsentrat for Hemofili A, som reduserer bruken til ca. hver fjerde dag. Legemiddelet er godkjent til bruk på både barn og voksne.

Det er Biogen Idecs produkt Eloctate som ble godkjent av FDA 6. juni i år. Det anbefales å innføre bruk hver fjerde dag, for så å justere til hver tredje eller hver femte dag, etter behov. Dette reduserer byrden av behandlingen, da de fleste med alvorlig hemofili A i dag må ta forebyggende behandling hver andre til hver tredje dag.  Eloctate er det første godkjente langtidsvirkende faktorkonsentrat for blødere med Hemofili A. Flere andre land, som Canada, Australia og Japan behandler nå søknader om godkjenning også i deres respektive land.

For å få godkjent produktet i Norge og det europeiske markedet, krever den europeiske legemiddelsmyndigheten (EMA) at studiene på barn inngår i en søknad om godkjent ny hemofilibehandling. Sobi og Biogen Idec planlegger å søke om godkjenning for bruk i det europeiske markedet. Sobi og Biogen Idec samarbeider om utviklingen og kommersialiseringen av hemofiliprodukter.