Du finnes ikke – episode 11 av Blodig alvor

Irene fikk gang på gang høre at det ikke eksisterte kvinnelige blødere. Men hun sluttet aldri å blø.

Denne episoden handler om kvinner og blødersykdom, noe som for noen tiår siden var ansett som en umulighet. Flere bløderdiagnoser rammer både kvinner og menn, men på grunn av mangel på kunnskap opplevde kvinnelige blødere å ikke få samme oppfølging som menn.

I episoden snakker de med Irene Huse som på 70-tellet vokste opp med en sjelden form for blødersykdom. Hun har opplevd at leger flere ganger har brukt lang tid på å finne ut hva som er galt, til tross for at hun har forklart at hun har hatt økt blødningstendens. «Du finnes ikke» har hun gang på gang fått høre av helsepersonell. De snakker også med Siri Grønhaug, pensjonert sykepleier med lang fartstid fra Senter for Sjeldne Diagnoser. Hun går nå i gang med et prosjekt om kvinners helse og blødersykdom.

Hør hele episoden på www.blodig-alvor.no eller der du ellers hører på podkaster.