Bløder og HIV – et nesten helt vanlig liv

MSD har laget en film om å leve med HIV. I filmen møter vi Bobbo. Bobbo har HIV. Han er bløder og ble smittet av viruset i en blodoverføring på sykehuset når han bare var ti år og ble et offer for utilstrekkelige rutiner helt i starten av HIV- epidemien. Det var få som trodde han ville vokse opp da han ble HIV-smittet og det var mye frykt og uvitenhet knyttet til sykdommen. I dag, 25 år etter, lever han et nesten normalt liv takket være forskning som har gitt oss moderne medisiner.

Filmen er produsert av Kim André Aspen og Christoffer Krok ved Norges Kreative Fagskole. Filmen er den første i en rekke av seks filmer, tre minutter lange, som handler om seks personer med ulike alvorlige kroniske sykdommer. Prosjektet har fått navnet ”Restart – et nesten helt vanlig liv.”

Bak filmen står MSD (Norge) AS som i mer enn 120 år vært ledende innen forskning og utvikling, og som i dag er Norges største aktør innen klinisk legemiddelforskning. Med denne filmserien ønsker man å synliggjøre hvilken rolle forskningen deres har. Takket være resultatene man har oppnådd, kan mennesker få muligheten til å leve et tilnærmet normalt liv til tross for en alvorlig sykdom.