Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 129 abonnenter.

Stønad til tannbehandling

Etter folketrygdlovens § 5-6 ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege/tannpleier for personer med sjeldne medisinske tilstander. Utgiftene dekkes etter honorartakstene fastsatt av helse- og omsorgsdepartementet.

Dersom tannlegens priser er høyere enn de fastsatte takstene, må brukeren betale det overskytende selv. Honorartakst avviker fra takstene både i privat og offentlig tannhelsetjeneste. Derfor må man betale et mellomlegg.

Eventuelle spørsmål om forståelse av regelverket og av takstsystemet kan rettes til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Servicesenter på telefon 815 70 030.

Diagnoseliste for sjeldne medisinske tilstander
Helsedirektoratet sin nettside foreligger diagnoselisten med navngitte sjeldne medisinske tilstander. Listen er delt i to, A-listen og B-listen.

Hvis personen har en diagnose som står på A-listen, har personen krav på stønad etter honorartakst til nødvendig tannbehandling og forebyggende tiltak.

Hvis personen har en diagnose som er oppført på B-listen, er det en forutsetning at tannlegen i det enkelte tilfellet har konkludert med at tilstanden eller behandlingen av denne har ført til økt behov for tannbehandling før oppstart av stønadsberettiget tannbehandling.

På A-listen står bl. a.

AFI Alvorlig faktor I-mangel
AFV Alvorlig faktor V-mangel
AFM Alvorlig faktor VII-mangel
ATD Alvorlige trombocytt funksjonsdefekter
HAB Hemofili A og Hemofili B

På B-listen står bl. a.

VWI Von Willebrand sykdom

Lenker til mer informasjon

Diagnoseliste for sjeldne medisinske tilstander på Helsedirektoratet sin nettside

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

TAKO er et landsdekkende kompetanse-senter for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander (SMT).  Her kommer du direkte til siden om Stønad til tannbehandling

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Varsle meg om nye kommentarer via e-post. Du kan også abonnere uten å legge inn en kommentar selv.