Koronaretningslinjer for FBINs sommerleir 2021

Vi har laget noen få retningslinjer som vi ber alle sette seg inn i og følge. Vi ber også alle spørre hvis det er noe dere ikke forstår og si fra dersom dere mener retningslinjene vi har laget er urimelige. Vi har tro på at vi skal finne gode løsninger som gir alle en fin leir. Retningslinjene er innrettet mot at barna kan være sammen. Vi følger regler fra regjering og kommune, samt anbefalinger fra FHI. Foreldrene skal også få være sammen, men på en måte som sikrer at barna har minst mulig begrensninger.

Før leiren

I kommuner med høyt smittepress, eller hvis mange deltakere kommer fra kommuner med høyt smittepress, må vi vurdere risikoreduserende tiltak.
Meld fra dersom du kommer fra en kommune med høyt smittepress, så tidlig som mulig, slik at vi kan planlegge for det.

I kommuner med veldig høyt smittenivå eller pågående utbrudd, bør det vurderes om det er forsvarlig å gjennomføre aktiviteten.
Dersom det er for høyt smittetrykk i kommunen Bøseter ligger i kan leiren bli avlyst på kort varsel.

På leiren

I tråd med nasjonale retningslinjer gjelder fortsatt følgende:

  • Hold 1 meter avstand.
  • Hold hendende rene.
  • Hold deg hjemme hvis du er syk. Hvis du eller dere er syke når leiren starter må dere vurdere om dere kan delta. Ta eventuelt kontakt med leiransvarlig hvis dere trenger å konferere.

Antall deltakere på sommerleir anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer. Det anbefales at disse gruppene ikke blandes, og gruppene bør spise og ha aktiviteter hver for seg.

  • Alle på leiren deles inn i fire grupper på i underkant av 40 personer. Gruppene er de samme gjennom hele leiren.
  • Alle må holde avstand til andre som ikke er i samme gruppe. Innen gruppen trenger ikke barn og unge å holde avstand, mens voksne bør holde avstand der det er mulig. Voksne som er beskyttet* trenger ikke holde avstand til andre i samme gruppe, med mindre de vet at de er uvaksinerte og i risikogruppen.
  • Hvis dere ønsker å gjøre aktiviteter med noen fra en annen gruppe – ta kontakt med oss slik at vi kan gjøre en helhetlig vurdering av hva vi kan få til.

Dersom noen blir syke på leiren må vi håndtere dette i tråd med regler og anbefalinger.

Det er svært viktig at leiransvarlig får beskjed dersom noen blir syke slik at vi kan iverksette nødvendige tiltak

Leiren som sådan er ikke vurdert å være et «arrangement» ut fra retningslinjenes definisjon, men når vi samles i løpet av leiren vurderes det som et arrangement. Om dette sier retningslinjene at det oppfordres til å holde arrangementer utendørs heller enn innendørs.

Vi forsøker derfor å ha felles aktiviteter være mest mulig ute.