Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 126 abonnenter.

Styret

Helene Døscher, leder
helene.doscher@fbin.no
95 00 41 54

Karl Erik Bernt, nestleder,
karlerik.bernt@Rolls-Royce.com
41 21 63 41

Merete Frustøl, kasserer
merete.fbin@gmail.com
40 24 88 56

Ståle Hevrøy, redaktør for Blødernytt
stale@bly.as
95 75 89 98

Tone Hørgård, styremedlem
tone.horgard@skatteetaten.no
97 01 30 49

Marie Lahn Rømcke, styremedlem
marie.roemcke@gmail.com
41 56 18 94

Andreas Almås, styremedlem
an89@hotmail.com
48 00 83 26

Mats Henriksen, varamedlem
mats.henriksen@tine.no
90 75 35 28

Rune Jørgensen, varamedlem
rune.jorgensen53@gmail.com
90 64 79 64