Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 129 abonnenter.

Bløderfondets styre

STIFTELSEN BLØDERFONDET

Jan Erik Røe
Styreleder
bomskudd@gmail.com

Trond Langvik
Sekretær
trolan@ostfoldfk.no

Karl Erik Bernt
Nestleder
karlerik.bernt@Rolls-Royce.com

Svein Erik Sørlie
Styremedlem
svein.erik.sorlie@gmail.com

Anders Glomstein
Styremedlem
andglom@gmail.com

Marianne Mosling
Varamedlem
marianne.mosling@icloud.com