Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 129 abonnenter.

Medisinsk fagråd

Referat fra medisinsk fagråd 24.01.2013

Fagrådet er et organ hvor representanter for FBIN kan diskutere behandlingstilbudet for blødere med representanter fra Oslo Universitetssykehus som har behandlingsansvaret for bløderne i Norge. En rekke temaer ble tatt opp på siste møtet. Kjersti Viken og Helene Døscher representerte FBIN. Les videre

Referat medisinsk fagråd 7. mars 2012

Medisinsk fagråd for bløderforeningen hadde møte 7. mars 2012. Temaer som ble diskutert var planlagte operasjoner, faktorkonsentrat til blødere på sykehjem, oppfølging av blødere på sykehjem, prøveresultater i pasientjournal, SSD som medarrangør til Føl deg bra weekend og om fler bør inviteres til fagrådsmøtene.  Les videre