Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 129 abonnenter.

Leddoperasjoner

Helsedirektoratet: Ventetiden for operasjon av blødere for lang

I brev av 29.06.07 ber Helse og omsorgsdepartementet om at Helsedirektoratet gjør en faglig vurdering av hvorvidt blødergruppen kan sies å ha utilstekkelig behandlingstilbud med uakseptable lange ventetider, samt en redegjørelse for om det forekommer regelmessige brudd på retten til… Les videre