Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 129 abonnenter.

Behandling

Langtidsvirkende faktor VIII godkjent i USA

Amerikanske helsemyndigheter, FDA, har godkjent det første langtidsvirkende faktorkonsentrat for Hemofili A, som reduserer bruken til ca. hver fjerde dag. Legemiddelet er godkjent til bruk på både barn og voksne.

Det er Biogen Idecs produkt Eloctate som ble godkjent av… Les videre

Nye medisiner med lenger varighet er under testing

Nye faktor preparater med lenger halveringstid er på vei. For faktor IX opptil 6 ganger lenger, for faktor IIV opptil  5 ganger lenger, men for faktor VIII bare opptil 1,7 ganger lenger. Les videre

Nytt materiale for eldre blødere

 

Illustrasjonsfoto

Mange i helsevesenet har ingen kunnskap om hemofili. Derfor har eldregruppen i Forening for blødere i Norge utarbeidet en egenjournal, en sjekkliste ved årskontroll av voksne blødere og et hefte som kan brukes av eldre blødere i kontakt… Les videre

Visjon for danske blødere

Den danske bløderforeningen har gjennomført et prosjekt for å definere en visjon for Det gode Bløderliv – hvor ønsker de å være om 10 år. Visjonen ble utarbeidet over et halvt år og var ferdig i november 2010. En konsulent var leid inn og prosjektet finansiert av en farmasøytisk selskap. Resultatet ble presentert av Theis Bacher for de andre nordiske bløderforeningene på nordisk møte på Island 27.08.2011. Les videre

Å reise som bløder

Når man reiser i utlandet som bløder, tar man normalt med seg faktor konsentrat. Husk å få en attest fra Senter for sjeldne dialgnoer som viser at du trenger dette hvite pulveret og sprøytene. Men det kan hende du har… Les videre

Overgang til rekombinante produkter

av Svein Erik Sørlie 

Overlege dr. med Pål André Holme

Overlege dr. med Pål André Holme innledet sitt foredrag  med å ta et kort tilbakeblikk på det som har skjedd siden forrige landsmøte.

Norsk plasma til fremstilling av ulike faktorpreparater har hatt en sterk og tradisjonell plass i vårt behandlingstilbud. Avtalen med Octapharma opphørte i juni 2009, ut fra det faktum at norsk plasma ikke lenger ville være tilgjengelig i produksjon av faktor VIII og IX.

Det norske behandlingsmiljøet har derfor ved bl.a. årskontrollen tatt opp spørsmålet om et eventuelt skifte av tradisjonelt faktorkonsentrat  –  basert på plasma, eller å gå over til et rekombinant produkt.  De rekombinante produktene ( ”blødermedisin” laget i laboratorier, uten tilgang på humant blod ) har lenge vært på markedet, og en er kjent med at flere norske blødere over tid  har benyttet disse produktene. Les videre

Hvordan danske blødere har taklet overgangen til rekombinante produkter

 Av Knut Ro

Dr Theis Bacher

Dr Theis Bacher holdt et innlegg på Landsmøtet om ”Hvordan danske blødere har taklet overgangen til rekombinante produkter”. Det er nå 18 år siden man i Danmark gikk over til utelukkende å benytte rekombinante produkter. En av årsakene til denne overgangen var nok at relativt mange danske blødere ble HIV smittet. I 1984 ble det sendt en søknad om å benytte varmebehandlede preparater (for å hindre smitte). Søknaden fikk avslag, men i 1985 ble den første smitte via en blodtransfusjon avdekket. Disse skandalene førte til at man i 1991 besluttet å gå over til rekombinante produkter. Fordi det var mangler på slike produkter, tok det ca. 10 år før man hadde gjennomført en nesten 100 % overgang.   Les videre